კომპანიის შესახებ


სააქციო საზოგადოება სარინი ჩამოყალიბდა 1995 წ. "საქმთავარმშენის" ბაზაზე. თავის მხრივ, კომპანია შექმნა მეოცე საუკუნის ორმოცდაათიან წლებში რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის სამონტაჟო სამუშაოების საწარმოებლად.

კომპანიის ძირითად პროფილს წარმოადგენს სტანდარტული და არასტანდარტული ლითონის კონსტრუქციებისა და მოწყობილობა - დანადგარების დამზადება/მონტაჟას.

კომპანიაში პერმანენტულ ბაზაზე დასაქმებულია 150 კაცი, თუმცა გაზრდილი მოცულობის შემთხვევაში კომპანია აქტიურად იყენებს აუთსორსინგს.


ვრცლად...