შესრულებული პროექტები

რიონჰესის 2800მმ იანი დიამეტრის მილსადენის რეაბილიტაცია

შესრულებული სამუშაოებისჩამონათვალი:

პლაზმურიჭრის დანადგარზე დაიჭრა და ვალცზე დაიღუნა საჭირო რაოდენობისა და სისქისმეტალის სხვადასხვა ფორმები.

მოხდამათი ობიექტამდე ტრასპორტირება და დასაწყობება.

შეირჩაკომპანიის წამყვანი ელ. შემდუღებელთა გუნდი და გამოცდილი სუპერვაიზერი.

მილსადენზეაღმოჩენილი კოროზირებული და დაზიანებული ადგილები დამუშავდა პროექტის მიედვით.

პროექტისთვის სპეციალურადიქნა დამზადებული მეტალის ფორმები და დამონტაჟებული ყველა წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას, მილსადენისრეაბილიტაციის მიზნით.